2%-OS ADÓFELAJÁNLÁS

2%-os ADÓFELAJÁNLÁS

Az adótörvénykönyv elõírásai szerint minden magánszemély rendelkezhet befizetett
 jövedelemadójának két százalékáról és átutalhatja azt a törvényesen bejegyzett 
nonprofit szervezetek valamelyi­kének. Tulajdonképpen egy egyébként az 
államkasszába jutó pénzösszeget irányíthat át az adófizetõ egy civil szervezet
 költségvetésébe.
Ha Ön adófizetõ, és a  ZABOLAI GYÖNGYHARMAT EGYESÜLETET szeretné
 jövedelemadója két százalékával támogatni, a következõket kell tennie:
– kikéri a munkaadójától az adófizetést igazoló dokumentumot (fisa fiscala).
– kitölti a támogatásról szóló 230-as, vagy 200-as számú szabványkérvényt:

 akik csak fizetésük után adóznak, azoknak a 230-ast, akiknek más forrásból 
(ingatlan bérbeadása, szerzõi jogdíj, stb.) származó jövedelmük is van, 
azoknak a 200-ast.
Letölthetõ ûrlapok a Zabolai Gyöngyharmat Egyesület honlapján is beszerezhetõk. 
Önnek így már csak a személyes adatait kell beírnia, valamint a befizetendõ 
jövedelemadó 2%-ának összegét. Amennyiben ezt nem tudja pontosan, 
az illetõ sort hagyja üresen, az adóhatóság kiszámolja majd a pontos összeget.
Amennyiben nem honlapunkról tölti le, vagy nem az Egyesület tagjaitól 
vagy vezetőségétől kapja az ûrlapot, az Egyesület  adatait az alábbiak 
szerint kell beírnia a megfelelõ helyre:

Denumire entitate nonprofit:  ASOCIAŢIEI  GYÖNGYHARMAT ZĂBALA -ZABOLAI GYÖNGYHARMAT EGYESÜLET
Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit: 28600218
Cont bancar (IBAN): CEC BANK RO 65CECECV0330RON0282530
A kitöltött és aláírt ûrlapot (két példányban), minden esztendõben május 10-ig az egyesület tagjaihoz kell eljutatni, 
a munkahelyrõl beszerezhetõ jövedelmi bizonylattal (fisa fiscala) együtt, vagy május 14-ig a területileg illetékes 
adóhivatalba .
Elõre is köszönjük támogatásukat!


Útmutató a 230-as űrlap kitöltéséhez

A 230-as űrlapot azok a magánszemélyek tölthetik ki, akik a 2006-os évben
 fizetésekből megvalósított jövedelmük után fizetendő éves adójuk 2 százalékát 
civil szervezetek támogatására kívánják felajánlani az 571/2003-as törvény,
 és ennek későbbi módosításai értelmében. Egy adófizető csak egy nonprofit 
szervezetet támogathat felajánlásával.


Az űrlapot olvashatóan, nagy nyomtatott betűkkel kell kitölteni a kért adatokkal, 

két példányban. Az eredeti példányt május 15-ig lehet leadni az adófizető
 lakóhelyén található közpénzügyi hivatalban, a másolat az adófizetőnél marad.
 Leadható személyesen vagy elküldhető postán, ajánlott küldeményként.

Az űrlapon az adófizető azonosítási adataihoz a lakcímet, a személyi számot kell beírni. 

Ezt követően a civil szervezet számára felajánlott összeget is fel kell tüntetni. 
Amennyiben az adófizető nem tudja a felajánlható összeget, ezt a helyet üresen hagyja,
 és a hivatal számítja ki, és utalja át az összeget a törvény értelmében. 
Az űrlapon fel kell tüntetni továbbá a civil szervezet teljes nevét, adóazonosítási számát 
és bankszámlaszámát (IBAN-kód).
 ITT TALÁLHATÓ AZ ŰRLAP


Magdolna Fejer,
2012.02.27. 2:42